Mye snø og nedfalte trær kan gjøre at telefonkabler faller ned fra stolpene. Slike kabler er til fare for dyr, da de kan sette seg fast. Denne vinteren har det vært eksempler på elg med gevir surret fast i telefonkabel, noe som kan gi stor dyrelidelse.
Det er Telenor som har ansvaret for å få utbedret eller fjernet disse kablene, men de er avhengige av beskjed om hvor det er løse/ nedfalte kabler. Vi oppfordrer alle som oppdager løse eller nedfalte telefonkabler om å gi beskjed på tlf. 91509000, eller skriftlig på nettsiden telenor.no: Meld skade på Telenors kabelnett

Ved observasjon av skade på vilt, ring vakttelefon fallvilt for din kommune:
Gausdal: tlf. 953 39 622
Lillehammer: tlf. 414 65 600
Øyer: tlf. 970 37 161