112 - Politi

Politi
Nødnummer: 112


Innlandet politidistrikt
Gudbrandsdal Politikammer
Telefon: 02800

Besøksadresse: Storgata 129, 2615 Lillehammer

110 - Brann

Brann
Nødnummer: 110 


Lillehammer Region brannvesen, LRBV
Vakthavende brannmester Lillehammer brannstasjon: 957 91 456
Vakthavende brannsjef for både Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner: 907 71 110
Besøksadresse: Lars Skrefsrudsgate 6, 2615 Lillehammer

113 - Ambulanse

Ambulanse
Nødnummer: 113


 

 

116 117 - Legevakt

Legevakt Sykehuset Innlandet HF Lillehammer
Telefon: 116117

Besøksadresse: Anders Sandvigsgt.17, 2609 Lillehammer