Ny kraftledning mellom Lillehammer og Gran
 
NVE har mottatt melding fra Statnett SF om ny 429 kV kraftledning mellom Lillehammer og Gran kommuner. Planene berører også Øyer, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik. Meldingen er lagt ut til høring / offentlig ettersyn på NVEs nettsider.
 
I forbindelse med høringen arragerer NVE et folkemøte om den nye kraftledningen, dette finner sted:
 
19. april kl. 19.00 på Clarion Collection hotell Hammer, Storgata 108
 
På møtet vil NVE orientere om saksbehandligen, mens Statnett og Elvia vil orientere om prosjektene.