NY BRANNFORSKRIFT

 

Ny lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune ble kunngjort i Norsk Lovtidend den 06.08.2019.

Forskriften trer i kraft den 06.09.2019.

Den gamle forskriften av 30.10.2008 oppheves samtidig.

Du kan lese hele forskriften her