Det er Telenor Objects det er inngått avtale med. Dette gjelder anskaffelse av nye trygghets­­alarmer, samt drift av responssenter. Avtalen inkluderer mulighet for trygghets­alarmer til bruk utendørs. Dette gjøres med bruk av Globalt posisjonering system (GPS). De som har slike alarmer (GPS) er sikrere på at mottakeren av alarmen vet hvor alarmen geografisk er utløst.

Pris for ny digital trygghetsalarm er 300 kroner per måned, vedtatt i kommunestyret 16.6.2016. For å sikre stabil drift, kan de nye trygghetsalarmene kommunisere både over mobilnettet og fast bredbånd.

På trygghetsalarmen er det mulig å koble opp ulike typer sensorer, en detektor som registrerer ulike påvirkninger, som for eksempel dørsensor og bevegelsessensor. Tildelingsteamet i kommunen vil etter en individuell vurdering beslutte hvilke sensorer som skal tas i bruk.

Se gjerne filmen Telenor Objects har laget. Den forteller om fordelen ved digitale trygghetsalarmer: Se film!

Trygghetsalarm 2 2016.jpg

Når vil utskiftingen skje?

I slutten av august og begynnelsen av september vil det bli utført ulike tester. Når dette er utført vil søkere som står på venteliste bli prioritert først. Vi forventer at alle «gamle», analoge trygghetsalarmer blir skiftet ut senest 15.12.2016. I hovedsak vil utskiftning av gamle trygghetsalarmer finne sted i perioden september - november 2016.

Ytterligere informasjon til de som har trygghetsalarm i dag, vil bli sendt ut til hver enkelt. Dette inkluderer mer om tidspunkt for skifte til ny trygghetsalarm. Informasjons­brevet blir sendt ut i løpet av august 2016.

Christian Hoff er prosjektleder for velferdsteknologi i Øyer kommune. Han er ansvarlig for innføring av de nye digitale trygghetsalarmene. Spørsmål kan rettes til trygghetsalarm@oyer.kommune.no, eller du kan ringe ham via sentralbordet på telefon 61 05 61 00.

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste. Det er et forebyggende tiltak for å skape trygghet i hjemmesituasjonen. Det er hjemmetjenesten som er ansvarlig for tilbudet og enheten ledes av Karen Marie Nordgård.

Hjemmetjenesten er en del av sektoren Helse - og Omsorg, som ledes av Mike Görtz.