Øyer kommunes behandling av saken kan du lese om her: