Bakgrunnen for opprettelsen er at enkelte ansatte, på tross av informasjon via e-post, personalmøter og medarbeidersamtaler, fortsatt bruker mobiltelefonen i arbeidstiden. – «Dette er tid og fokus vi vil at de skal bruke på pasientene våre», framhever «hotelldirektør» Ingrid Rugsveen. – «Ved å innføre mobilhotell en uke, ønsker vi å formidle at mobiltelefonen ikke skal brukes i arbeidstiden, og å minne dem på hvordan hverdagene var før. Skulle en ansatt ha behov for å bli kontaktet i arbeidstiden, har vi fortsatt fasttelefoner på avdelingene, - det var jo slik vi løste det før mobiltelefonen kom».