Irene Hagen er ansatt som kommunalsjef for HR og organisasjonsutvikling. Irene kommer fra jobben som kommunalsjef for helse og omsorg i Sør-Fron.
 
«Vi hadde mange sterke søkere på stillingen, noe som viser at Øyer kommune er en attraktiv arbeidsplass. Irene har den bakgrunn, erfaring og de personlige egenskapene som skal til for å ta tak i de utfordringene vi har i tiden fremover. Vi er veldig glad for at Irene har takket ja til stillingen, og at hun kan begynne i stillingen allerede i mai.» uttaler kommunedirektør Åsmund Sandvik.