Fra 1.august i år vil Kathrine Paulsen være på plass som ny kommunalsjef for Helse og omsorg. Kathrine har utdanning som barnevernspedagog med klinisk videreutdanning, samt en master i styring og ledelse i offentlig sektor. Hun jobber for tiden som spesialkonsulent i Velferdsetaten i Oslo kommune.

«Kathrine har meget relevant erfaring og utdanning for å kunne bekle jobben som kommunalsjef helse og omsorg. Hun viser en sterk motivasjon for stillingen og har meget gode refleksjoner rundt hvordan utfordringene innen helse og omsorg i kommunen vår skal møtes. Det var et enstemmig tilsettingsutvalg som var enig i å tilby Kathrine stillingen, og vi gleder oss til å få henne som kollega», sier kommunedirektør Åsmund Sandvik.