Kommuneplanen vil bli sendt ut sammen med Øyermagasinet, som kommer litt før St. Hans. Den er også tilgjengelig på Øyer kommune sin nettside via egen knapp til venstre på forsida.