Fra 9.januar 2023 blir Reidulf Gregersen ny politikontakt for Øyer kommune. Han tar over etter Fedza Rizvic.