Informasjon om renovasjonsordningen og ny forskrift med vedlegg finner du her.