Dette er et tilbud til alle innbyggere i Øyer kommune. Familiedelen av Komp pro kan leases direkte fra leverandør NoIsolation, inkl. mobilnettløsning, hvis du ikke har annen tilgang til internett. Pårørende/familien kan administrere løsningen selv, men helse- og omsorgstjenesten i Øyer kan bidra med veiledning (kontakt evt. tlf. 61 05 61 00). - Dersom det senere blir behov for kommunale tjenester via løsningen, kan disse kobles på etter hvert iht. de kriteriene som er etablert. 

Gerd er en av dem som har testet ut løsningen.

Her kommer du direkte til fasimile av reportasje om dette i Hærdera: Reportasje.

Ønsker du bedre kvalitet, kan du gå til Hærdera, som du finner i midten av Øyermagasinet, der finner du reportasjen på sidene 4 og 6: Øyermagasinet.