Moderniseringen vil også bidra til mer brukervennlige digitale tjenester for skatteyterne, hvor av en er ny tjeneste for endring av skattekort.

Innbyggerne i Øyer kommune kan ta i bruk denne tjenesten fra 9.mars 2016.

Mer informasjon finnes her: Skatteetaten

Henvendelser kan også rettes til Skatteopplysninger på telefon 800 80 000.