Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Unge kvinner i målgruppen kan få vaksine ved å henvende seg til Øyer helsestasjon, Tretten.

Nye datoer: Tirsdag 13.12.16 kl. 16.00 – 18.00 og torsdag 15.12.16 kl. 16.00 – 18.00

Ved evt. spørsmål kontakt Øyer helsestasjon tlf.61 26 81 70

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: www.fhi.no/hpv-vaksine

Infeksjon med papillomavirus (HPV) er svært vanlig blant personer som er seksuelt aktive. Kvinner som får en vedvarende HPV - infeksjon kan på sikt utvikle livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65 – 100 dør av sykdommen. HPV-vaksine kan gi beskyttelse også hos de som har debutert seksuelt. Derfor anbefales HPV-vaksine til alle unge kvinner som ikke tidligere er vaksinert.

HPV-vaksinen har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018