Oppdatering per fredag 07.mai klokka 11:00

4 nye bekreftede smittetilfeller i Øyer kommune i dag, en av disse er hjemmehørende i en annen kommune. Alle har tilknytning til Solvang skole og var allerede i karantene.

------------------------------------------------------------------

Oppdatering per torsdag 06.mai klokka 17:45

En nytt smittetilfelle per klokka 17:45 i dag. Vedkommende var allerede i karantene. Totalt antall bekreftet smittede idag er 6 personer. Antall bekreftede smittetilfeller knyttet til pågående utbrudd: 32

Det har vært en person med koronasmitte på Sportsplassen i Lillehammer kommune lørdag 1.mai i tidsrommet 19 - 20. Personer som har vært der i aktuelt tidsrom bør være obs på syptomer og ha lav terskel for testing.

Det er fortsatt slik at de bekreftede smittetilfellene har kjent smittevei og er knyttet til Vidarheim barnehage, Solvang skole og Øyer ungdomsskole. Kommunen ser ingen tegn til smitte ellers i Øyer - samfunnet på dette tidspunktet.

------------------------------------------------------------

Oppdatering per torsdag 06.mai klokka 11:55

Fem nye bekreftede smittetilfeller per klokka 11:55 i dag. Alle fem var i karantene fra før og knytter seg til pågående utbrudd.

Antall bekreftede smittetilfeller knyttet til pågående utbrudd: 31

--------------------------------------------------------------

Oppdatering per onsdag 05.mai klokka 21:00

Ingen ytterligere smittetilfeller meldt etter klokka 10:45 i dag.

Ytterligere 16 nærkontakter er i smittekarantene etter at smittesporing er gjennomført for de fem bekreftede smittetilfellene fra tidligere idag. Totalt antall i smittekarantene i Øyer er nå 433.

Det er besluttet at det blir hjemmeundervisning på Solvang skole og Øyer ungdomsskole resten av denne uka på grunn av et stort antall ansatte i karantene.

Øyer kommune anbefaler at fritidsaktiviteter for barn og ungdom ikke gjennomføres torsdag og fredag denne uka.

---------------------------------------------------------------

Oppdatering per onsdag 05.mai klokka 10:50

Fem nye bekreftede smittetilfeller per klokka 10:45 i dag. Alle fem var i karantene fra før.

Antall bekreftede smittetilfeller knyttet til pågående utbrudd: 26

----------------------------------------------------------------

Oppdatering per tirsdag 04.mai klokka 21:00

Det er bekreftet 1 ny smittet klokka 20:30 idag 4.mai. Totalt antall bekreftet smittede så langt i dag: 4. Totalt antall bekreftet smittede i tilknytning til utbruddet: 21.

Dagens smittede medfører 35 ytterligere personer i karantene.

Det tar nå noe tid før testene blir analysert og vi forventer at det vil ta noen dager til før vi har full oversikt. Vi ønsker å oppfordre alle om å teste seg dersom de opplever symptomer

--------------------------------------------------------------------

Oppdatering per tirsdag 04.mail klokka 09:45

Det er bekreftet 2 nye smittet klokka 09:00 idag 4.mai. Totalt antall bekreftet smittede så langt i dag: 3. Totalt antall bekreftet smittede i tilknytning til utbruddet: 20.

-----------------------------------------------------------------------

Oppdatering per tirsdag 04.mai klokka 08:30

Det er bekreftet 1 ny smittet klokka 08.00 i dag 4.mai.

Det er totalt 382 personer i karantene i Øyer nå. I tillegg er en del personer fra andre kommuner i karantene, så utbruddet omfatter totalt 474 personer fra Øyer og kommunene rundt.

Vi har ikke nøyaktig antall på de som er i ventekarantene, men vi har beregnet at dette er ca 600 personer. Mange av disse går forhåpentligvis ut i morgen og de nærmeste dagene.

 Det har vært smittede på følgende steder:

  • Spar Øyer fredag 30.april kl. 8-9
  • Nille Øyer fredag 30.april kl. 1330-1400
  • Øyer pizza fredag 30.april kl. 14-1430
  • Coop Extra fredag 30.april kl. 14-1630
  • Kiwi Øyer lørdag 1.mai kl. 14-1500.

Personer som har vært der i aktuelt tidsrom bør være obs på symptomer og ha lav terskel for testing.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering mandag 03.mai klokka 19:45

Ytterligere 7 personer har testet positivt for korona i dag. . 

Over 450 personer er testet i løpet av dagen i dag, tilsvarende antall vil bli testet i morgen, det forventes derfor mange prøvesvar i dagene framover.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering mandag 03.mai klokka 12:00 - Koronasmittede på butikker.

Personer med korona har vært på følgende butikker:

  • Mesna Mat, Lillehammer: Fredag den 30/4 kl. 15-16.
  • Kiwi Øyer lørdag den 1/5 kl. 13 og søndag den 2/5 kl.1500.

Personer som har vært på butikkene i aktuelt tidsrom bør være obs på syptomer og ha lav terskel for testing.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering mandag 03.mai klokka 09:30

Bekreftede antall nærkontakter i karantene: 200 personer.

I tillegg er et stort antall barn og voksne i ventekarantene.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering søndag 02.mai klokka 21:20

Kommunen har satt krisestab.

Situasjonen er foreløpig uavklart og det forventes flere positive prøvesvar de nærmeste dagene. Vi ber derfor om at befolkningen er obs på symptomer og lar seg teste dersom de får symptomer.

Kommunen anbefaler at fritidsaktiviteter for barn og ungdom begrenses så langt det er mulig de nærmeste dagene til vi har bedre oversikt over smittesituasjonen.

Mange elever og ansatte er i karantene - det er sendt ut informasjon direkte fra Vidarheim, Solvang skole og Øyer ungdomsskole om hvordan barnehagedagen og skoledagen vil bli de nærmeste dagene.,

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering søndag 02.mai klokka 19:30

Det ble registrert et nytt smittetilfelle i Øyer søndag 02.mai.  I tillegg har 9 personer testet positivt på hurtigtest. Disse har blant annet tilknytning til Solvang barneskole, Øyer ungdomsskole, Vidarheim barnehage og Lillehammer vgs. avdeling nord. Som følge av dette blir mange personer nå satt i karantene og ventekarantene.

De som blir satt i ventekarantene og karantene vil bli kontaktet.