For det meste betyr det at vi kan drive barnehage og skole som vanlig, men det er noen ting som blir litt annerledes:

  • Barn og ungdom som har symptomer på sykdom skal ikke gå på skolen eller i barnehagen. De skal være hjemme og teste seg for Covid-19. Gratis hjemmetester kan hentes på Øyer legekontor (61247100), Tretten legekontor (61268200) og Øyer helsestasjon (94786463). Ring på forhånd for å sikre at du kan få utlevert test.
  • Innendørs aktiviteter på tvers av årstrinn og avdelinger er vi forsiktige med så lenge vi er i den situasjonen vi er i nå.
  • Besøkende (voksne) må holde avstand til hverandre. Der det ikke kan holdes en meter avstand skal man bruke munnbind. det betyr at foreldre må bruke munnbind når de henter og leverer i barnehagen og må være inne i barnehagen så kort tid som mulig.

Kommuneledelsen har jevnlig kontakt med kommuneoverlegen og smittesporingsteamet.

Det er nå lite smitte i regionen, men det kan endre seg på kort varsel. Vi følger situasjonen tett og vil sende ut oppdatert informasjon ved behov.