Resepsjon ØHH: tlf.: 909 89 728
Resepsjonen er normalt betjent mandag-torsdag mellom kl. 08.00 og 15.00
 
Pleieavdelingene:
Disse nummer er gjeldende mellom kl. 07.30 og 22.00:
Korttidsavdelingen: 418 66 870
Langtids 3: 418 66 875
Langtids 1: 418 66 890
Langtids 2: 418 66 891
Skjerma avdeling: 418 66 880
Bokollektiv: 418 66 881
 
Disse nummer er gjeldende mellom kl. 22.00 og 07.30:
Korttidsavdeling og langtids3: 418 66 870
Langtids 1 og 2: 418 66 890
Skjerma avdeling og bokollektiv: 418 66 880
 
Kjøkken Øyer helsehus:      905 47 457
Kjøkken/kantine Bakketun: 916 44 998