I tillegg til den nye trygghetsalarmen med tovegs kommunikasjon, er det montert opp røykvarslere som også er koblet opp mot helsefaglig bemannet alarmmottak. Ute hos bruker er utstyret testet og alt ser ut til å fungere som det skal.

Fagressurser i hjemmetjenesten kan nå disponeres mer brukerrettet, dvs. økt tid ansikt til ansikt med de som virkelig trenger det.   

Det er hjemmetjenesten i Øyer kommune som tildeler trygghetsalarm og annen type velferdsteknologi. Det benyttes samme søknadsskjema for alle tjenester.

I perioden desember 2016 og året 2017 vil Øyer kommune teste ut og anskaffe flere velferdsteknologiske løsninger, blant annet digitalt tilsyn, GPS-sporing, dørsensorer, bevegelsessensorer og fallsensorer.

Trygghetsalarm Web.jpg

På bildet:Enhetsleder for hjemmetjenesten Karen Marie Nordgård, konstituert avdelingsleder Anne Gunvor Skoglund, Tretten arbeidslag og konstituert avdelingsleder Marianne Pynten, Øyer arbeidslag.