Kommunestyret vedtok 20.mai 2015 nye vedtekter for de kommunale barnehagene i kommunen.

Vedtektene er gjeldende fra 1.august.

Vedtekter Mosjordet og Vidarheim barnehage