I forbindelse med dette får alle involverte kommuner nye kommunenummer. Øyer får kommunenummer 3440.

Av tekniske årsaker ved overgangen til nytt kommunenummer vil det bli gjort følgende grep:

Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.

Disse åpner igjen innen utgangen av 1.januar 2020.

Mer informasjon finner du i dette brevet fra Statens kartverk.