Det ventes stedvis opp mot 40-50 mm regn og intense byger fra natt til lørdag. Nedbørfordelingen og nedbørmengden er usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar på yr.no. Relativt høye temperaturer, også i høyfjellet, fører til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder kun i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på http://www.varsom.no/jordskred. Oppdatering sendes i e-post kun ved vesentlig forverring eller som påminnelse ved oransje og rødt aktsomhetsnivå."

http://www.varsom.no/jordskred finner du i tillegg informasjon om varslingsnivåene, bruk av varselet, hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc.).

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.