Tre av lagets medlemmer er tidligere hedret med æresmedlemskap, Lars Holmen (dessverre gått bort), Ola T. Rybakken og Johan Kraabøl. Nå var turen kommet til en fjerde "krumtapp" (lagets egen benevnelse), og Oddvar Stensrud ble denne kvelden utropt til æresmedlem av Øyer og Tretten Historielag.

Året 2012 er et merkeår for Øyer og Tretten Historielag. Det er nesten 50 år siden noen ildsjeler var i gang for å stifte denne foreningen som skulle ha som formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern i Øyer og Tretten. Selve stiftelsen skjedde så raskt etterpå at det er naturlig å si at laget har rukket å komme halvveis til det første centennium. Samtidig utgis i år lagets 25. utgave av ”I gamle fotefar”, et skrift som nærmest er blitt et ikon i bygda.

Ordfører Mari Botterud hyllet også lagets nye æresmedlem.

Foto: Knut Steigård.

Oddvar Stensrud æresmedlem