Formannsskapet hadde i sitt møte den 03.11.15 Økonomi og handlingsplan 2016 - 2019 og Budsjett 2016 til behandling. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrebehandlingen den 26.11.15. Direkte link til budsjettdokumentene finner du under:

Saksprotokoll Formannskapet

Økonomi og handlingsplan 2016 - 2019

Budsjett 2016

Gebyrregulativet for 2016

Papirene er også utlagt på bibliotekene og på kommunens servicetorg.