Formannskapet behandlet i møte 8. november 2016 Økonomiplan 2017-2020 og Årsbudsjett 2017. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyets behandling 24. november 2016.

Link til budsjettdokumentene finner du her:

Økonomiplan 2017-2020

Årsbudsjett 2017

Gebyrregulativ for 2017

Saksprotokoll Formannskapet

Saksdokumentene er også tilgjengelig på kommunehuset og på bibliotekene.