Formannskapet behandlet i møte 7. november 2017 Økonomiplan 2018-2021 og Årsbudsjett 2018. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyets behandling 23. november 2017.

Link til budsjettdokumentene finner du her:

Økonomiplan 2018-2021 med Årsbudsjett 2018

Gebyrregulativ 2018

Saksprotokoll Formannskapet sak 93/17