Formannskapet behandlet i møte 21. november 2019 Økonomiplan 2020-2023 og Årsbudsjett 2020. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i perioden 22. november – 9. desember.

Kommunestyret skal behandle og vedta økonomiplan og årsbudsjett 12. desember.

 

Link til budsjettdokumentene finner du her:

 

Økonomiplan2020-2023 – Årsbudsjett 2020

Fritakslister eiendomsskatt

Gebyrregulativ

Tjenestebeskrivelser

Saksprotokoll fra Formannskapets sak 88/19