Økonomiplan 2021-2024 og Årsbudsjett 2021 legges ut til offentlig ettersyn.

Formannskapet behandlet Økonomiplan 2021-2024 og Årsbudsjett 2021 for Øyer kommune i sitt møte 10. november. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i perioden 12. november – 27. november.

Kommunestyret skal behandle og vedta økonomiplan og årsbudsjett 3. desember.

Innspill til budsjett- og økonomiplansaken kan sendes til Øyer kommune: postmottak@oyer.kommune.no

Link til budsjettdokumentene finner du her:

  1. Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021
  2. Fritakslister eiendomsskatt
  3. Gebyrregulativ
  4. Tjenestebeskrivelser
  5. Saksprotokoll fra Formannskapets sak 125/20