Det skal oppnevnes nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for en fireårsperiode fra 1. januar 2017. Er du interessert, les mer her: Fylkesmannen i Oppland