Lørdag 18.februar 2023 gjennomfører Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps en øvelse i nordre del av Øyerfjellet hvor hovedfokuset blir teknisk og taktisk bruk av snøscooter. 
 
Hoveddel av øvelsen blir avholdt i området mellom Søre vesleseter og Steinsetra og vil ikke foregå sør for Lie Hornsjøvegen.
 
Spørsmål til øvelsen kan rettes til undertegnede,
 
 
Med hilsen
 
Bård Eirik Thorsen
Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps