Målet med møtet er å få samlet innspill til arrangementer. Så langt har vi spikret Øyer kulturskole/Øyer teaterlag med teaterforestillinger 23. og 24. april, 23. april er det også hingsteutstilling på Stav, 28. april korkafe med Tretten sangkor. Øyer-EKKO skal være en mønstring av kultur, næring og identitet – så det er åpent for alle slags innspill. Vi vil forsøke å unngå å legge større arrangementer på samme dag, men det er fullt mulig å ha konserter, foredrag og presentasjoner parallelt – vi tror det fins publikum til mye i Øyer og Tretten.

 

Øyer kommune stiller kommunale lokaler til disposisjon denne uken. Utover det vil kommunen forsøke å koordinere aktivitetene, og sørge for markedsføring. All praktisk gjennomføring og tilrettelegging utføres av initiativtaker.

 

Velkommen til et kreativt møte.