Den ene har allerede fått navn og heter «Selma»

Ettersom leveransen kom på selveste lillejulaften – deles denne gladelig nyheten allerede før vi har fått anledning til å starte opplæringen. Selma og hennes kompanjong (navn enda uavklart) vil bli introdusert for beboerne og ansatte på Øyer helsehus i tiden framover.

For mer informasjon se https://picomed.no/produkt/robotselenparo/

Paro er en høyteknologisk robot med sensorer plassert forskjellige steder på kroppen. Disse registrerer berøring, tale, endring i lys og temperatur og Paro responderer på dette med bevegelse, lys og åpning/lukking av øyne. Med sin gode, myke pels og sitt sjarmerende utseende innbyr Paro til kontakt.

Det er en grunnleggende ide at Paro ikke skal erstatte omsorg, pleie eller annen menneskelig kontakt.

 

God jul ønskes fra alle oss på Øyer helsehus <3