Forespørsler henvises til avdelingene eller servicetorget. 


Korttidsavdelingen:   418 66 870
Langtidsavdeling 1:   418 66 890
Langtidsavdeling 2:   418 66 891
Langtidsavdeling 3:   418 66 875
Bokollektiv:                418 66 881
Skjermet avdeling:    418 66 880 

Servicetorget: 61 268 100 eller  postmottak@oyer.kommune.no