Jordmor begrenser sine konsultasjoner og tar kontakt med de gravide på telefon.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/behandling-utstyr-og-legemidler#tilgjengelig-svangerskapsomsorg-og-helsestasjons-og-skolehelsetjenestetilbud-under-korona-utbrudd

Vi er tilgjengelige på telefon 947 86 463 hver dag kl. 08 - 14. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.