Det er nå mulig å fylle ut og sende byggesøknader fra ByggSøk

http://www.dibk.no/byggsok/