Torsdag 25. august ble Marit Getz hedret under kommunestyremøtet. Rådmann Sveinar Kildal takket Marit varmt for hennes innsats, og hun ble tildelt KS-hedersmerke.

Marit begynte i Øyer kommune i 1979, og har deretter trofast arbeidet i stillingen som formannskapssekretær. Hun har nå valgt å nyte tilværelsen som pensjonist. Marit har svært mye lokalkunnskap, og stor kjennskap til historien omkring hendelser i kommunen. Hun er alt i alt en meget kunnskapsrik dame, noe som har kommet svært godt til nytte i mange sammenhenger opp gjennom årene.

Tusen takk til Marit for arbeidsinnsatsen gjennom alle disse årene.