Uke 27 – Øyer og Tretten legekontor holder åpent på hvert sitt sted. Det vil være noe begrenset bemanning og vi ber om forståelse for at noe ventetid kan forekomme. Vanlige åpningstider.

Ukene 28-31 vil det kun være åpent på Øyer legekontor. Telefoner til Tretten legekontor vil bli viderekoblet til Øyer. Vanlige åpningstider.

Vi har valgt å bruke Øyer legekontor av flere grunner. Den viktigste grunnen er at de fleste pasientene er på fastlister i Øyer sogn, ca 3/5 av bygdas innbyggere. I tillegg er det et ganske stort trykk fra turister og hyttefolk som fortrinnsvis oppholder seg i Øyer sogn på sommeren. Vi anser kontoret i Øyer som den beste løsningen til tross for lokalitetene. Kommunen har ikke styringsrett overfor de privatpraktiserende legene som har praksis i Øyer og velger derfor å flytte de kommunale fastlegene til felles praksis i Øyer. Dette er en kommunal beslutning.

Vi setter stor pris på de nye lokalene på Tretten, og gleder oss til å ta de i bruk igjen etter ferieavvikling.

Vi minner om at det er mulig å bruke sms-tjeneste ved enkelte henvendelser til legekontoret, se http://www.oyer.kommune.no/timebestilling.307179.no.html for mer informasjon.