I forbindelse med ferieavvikling for leger og helsesekretærer både i Øyer og på Tretten har vi valgt å samkjøre de to legekontorene for å få et optimalt og tilfredsstillende tilbud til alle i bygda. Dette har blitt gjort i flere år.

I en 5-ukers periode, ukene 27-31  vil det kun være åpent på Øyer legekontor. Telefoner til Tretten legekontor vil bli viderekoblet til Øyer.

Vi har valgt å bruke Øyer legekontor av flere grunner. Den viktigste grunnen er at de fleste pasientene er på fastlister i Øyer sogn, ca 3/5 av bygdas innbyggere. I tillegg er det et ganske stort trykk fra turister og hyttefolk som fortrinnsvis oppholder seg i Øyer sogn på sommeren. Vi anser kontoret i Øyer som den beste løsningen til tross for lokalitetene. Kommunen har ikke styringsrett overfor de privatpraktiserende legene som har praksis i Øyer og velger derfor å flytte de kommunale fastlegene til felles praksis i Øyer. Dette er en kommunal beslutning.

Vi setter stor pris på de nye lokalene på Tretten, og gleder oss til å ta de i bruk igjen etter ferieavvikling.

Vi minner om at det er mulig å bruke sms-tjeneste ved enkelte henvendelser til legekontoret, se http://www.oyer.kommune.no/timebestilling.307179.no.html for mer informasjon.