Prosjektleder Odd Magne Tuterud har ledet og koordinert kommunens arbeid og kontakten mot Trygg Trafikk, fylket, Statens Vegvesen og politiet.

- Dette er et viktig tiltak fra kommunen for å gjøre det trygt for alle innbyggere og tilreisende til Øyer, sier ordfører Mari Botterud.

Her kommer du direkte til kriteriene for trafikksikker kommune: Kriterier Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - Mari og Odd Magne.jpg

Foto: Sveinar Kildal.