Gratis inngang

Vi serverer kaffe og litt å bite i.

Det blir loddsalg, god stemning og mye bra musikk!
Nybegynnere, aspirantkorps, hovedkorps og
Tretten musikkforening.

Håper du vil komme!