Dato Kl Arrangement Sted Arrangør
4.  juni
12.00 Åpning av Junidager i Prestegården/ØyerEKKO Øyer prestegård Øyer og Tretten kirkelige råd 
4.-12. juni 12-18 Kunstutstilling Øyer prestegård Øyer og Tretten kirkelige råd og Øyer kommune 
5. juni 11.00 Gudstjeneste pinsedagen/pilegrimenes dag Borkerud kapell Øyer og Tretten kirkelige råd
5.juni
13.00 Offisiell åpning av Pilegrimsbua Ensby / Øyer prestegård Dale-Gudbrand pilegrimssenter
6. juni 13.00 Hagen til nytte og nytelse i hundrevis av år Øyer prestegård Øyer og Tretten kirkelige råd
8. juni 18.00 Hageselskapets dag - Grønn familiedag Øyer prestegård Øyer-Tretten Hagelag
8. juni
17.30 Frivilligbørs Øyer rådhus Øyer kommune og Øyer-Tretten frivilligsentral 
9. juni 18.00 Bruk av rabarbra og ville vekster Øyer prestegård Øyer bygdekvinnelag
9. juni 19.00 Korkafé Tretten samfunnshus Tretten sangkor
10. juni 09.00 Junidager for Øyer kommunes barnehager Øyer prestegård Øyer og Tretten kirkelige råd
10. juni 18.00 Tusen år med kristendom  Øyer prestegård Øyer og Tretten historielag
11. juni
11-13 Frivilligtorg Hafjelltorget Øyer kommune og Øyer-Tretten frivilligsentral
11. juni 16.00 Eldredag, æftaskaffe med någgå attåt Øyer prestegård Øyer-Tretten Lionsklubb
12. juni 12.00 Historisk vandring Øyer prestegård DNT