Tidligere lokalpolitiker, ordfører og ansatt i Øyerskolen i 43 år, Rigmor Aarø Spiten har skrevet Øyers skolehistorie. Øyer og Tretten Historielag er utgiver, og boka ble lansert på bygdakveld på Tretten under Øyer-EKKO.

"Skolene i Øyer" har blitt en detaljert skolehistorie fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Spiten har saumfart arkiver og bøker, og hun har snakket med nærmere 30 bygdafolk. Alle de 13 skolestedene som har vært i kommunen opp gjennom tida har fått sin omtale, og tidligere elever er intervjuet.

Boka fås kjøpt ved å kontakte Øyer Tretten Historielag.