Kommunene plikter å gjennomføre tilsyn med og feiing av fyringsanlegg, og har etter brann- og eksplosjonsvernloven rett til å fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn. 

Vedlagt forskrift om feiiegebyr

Høringsbrev