Flerkulturelt råd
09.04.2018 kl. 14:30 - 16:30
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 09.04.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 09.04.2018
FLERKULTURELTRÅD - ÅRSMELDING 2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling