Flerkulturelt råd
15.10.2018 kl. 14:30 - 16:30
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 15.10.2018
SAKSLISTE - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 15.10.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling