Flerkulturelt råd
20.05.2019 kl. 13:30 - 15:30
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 20.05.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 20.05.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2019 MØTE I FLERKULTURELT RÅD 20.05.2019