Flerkulturelt råd
22.11.2017 kl. 14:30 - 16:30
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 22.11.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 22.11.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 22.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2017 FRAMTIDIG FASTLEGESTUKTUR Vis (4) Vis Vis (5)
6/2017 LOKAL LEGEVAKT / INTERKOMMUNAL LEGEVAKT: KOSTNADER, UTFORDRINGER, OG KONSEKVENSER Vis (1) Vis Vis (4)
7/2017 HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL: REVIDERING AV VERTSKOMMUNEAVTALEVERK Vis (2) Vis Vis (5)
8/2017 UTREDNING 1.-10. SKOLE I ØYER SOGN Vis (2) Vis Vis (2)
9/2017 ØKONOMIPLAN 2018-2021 - ÅRSBUDSJETT 2018 Vis (2) Vis Vis (5)