Formannskapet
05.07.2018 kl. 12:00 - 12:15
Telefonmøte

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.07.2018
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.07.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.07.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2018 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Vis