Formannskapet
07.11.2017 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.11.2017
INNKJØP - VEDLEGG TIL FORSLAG FRA ØYER ARBEIDERPARTI
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.11.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
86/2017 DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSENTRALEN (FLS) - EVALUERING Vis (1) Vis Vis (2)
87/2017 FRAMTIDIG FASTLEGESTUKTUR Vis (4) Vis Vis (1)
88/2017 LOKAL LEGEVAKT / INTERKOMMUNAL LEGEVAKT: KOSTNADER, UTFORDRINGER, OG KONSEKVENSER Vis (1) Vis
89/2017 HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL: REVIDERING AV VERTSKOMMUNEAVTALEVERK Vis (2) Vis Vis (1)
90/2017 ØKT DIGITALISERING I KOMMUNAL SEKTOR - DELTAKELSE I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER Vis (2) Vis
91/2017 UTREDNING 1.-10. SKOLE I ØYER SOGN Vis (2) Vis
92/2017 ØKONOMIRAPPORTERING PER 30. SEPTEMBER 2017 Vis (1) Vis
93/2017 ØKONOMIPLAN 2018-2021 - ÅRSBUDSJETT 2018 Vis (3) Vis