Formannskapet
10.12.2019 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2019
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2019
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
97/2019 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - UTNYTTELSESGRAD OG MØNEHØYDE - GBNR 141/083 - GARASJE - POLAVEGEN 457 Vis (13) Vis Vis (1)
98/2019 GBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN Vis (5) Vis
99/2019 GBNR 7/20 -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE OG RIVING AV EKSISTERENDE GARASJE/UTHUS SAMT OPPFØRING AV NYTT Vis (2) Vis
100/2019 ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2019 Vis (4) Vis
101/2019 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - PERIODISERING MELLOM ÅR Vis
102/2019 SØKNADER OM SPILLEMIDLER – 2020 PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM Vis (1) Vis
103/2019 REFERATER - FSK 10.12.2019 Vis (1) Vis
104/2019 EIERSTYRING GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS - UTBYTTENIVÅ 2020 - 2023 Vis (1) Vis
105/2019 MØTEPLAN 2020 - GODKJENNING Vis (1) Vis